Portar les xarxes socials a l'aula

BY joan IN , No comments

Molt bon montatge per donar-nos conte de la importància d'estar conectats per poder donar resposta als nostres alumnes. La pàgina número cinc ens dóna idea de com podem estar equivocats amb els nostres alumnes.

Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario