TIC SI però...

BY joan IN , , No comments

Qui en coneix bé, sap el que n'arribo de ser pesat en intentar convèncer de la importància de les TIC a l'hora de dissenyar les nostres programacions, o del dia a dia de l'aula. No entenc com encara podem estar fent o pensant maneres d'ensenyar les llengües, les ciències o la plàstica sense tenir present aquest món. Però sóc ben conscient que aquesta utilització va més enllà de fer les classes utilitzant l’ordinador o connectant-se a internet, que va més enllà d’aprendre a fer funcionar certes aplicacions o determinats programes. La utilització de les TIC ha de comportar també una educació en valors que el mateix us comporta. En aquest esquema queda ben reflectit:


Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario