Competències bàsiques de l'àmbit digital

BY joan No comments

Els elements que componen el document aporten informació relativa a la gradació de l’assoliment de les competències de l’àmbit digital al final de l’educació primària.
El desplegament de les competències digitals és indispensable per a tota persona que vulgui interactuar amb normalitat en la societat actual.
Es tracta d’un conjunt d’habilitats, coneixements i també d’actituds que els alumnes han d’anar assolint durant la seva estada a l’educació bàsica. Les competències digitals són d’àmbit transversal. Poden ser utilitzades per tractar problemes i situacions que afecten a qualsevol de les àrees curriculars i són susceptibles d’evolució constant pels canvis de què són objecte els dispositius i les aplicacions en les quals se sustenten.


Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario