El sistema educatiu català

BY joan IN No comments


Una infografia de la Fundació Jaume Bofill on d'una manera molt esquemàtica i clara ens presenta un resum del nostre sistema educatiu.


Podríem destacar molts aspectes i tots ells d'absoluta rellevància però jo en destaco una que és el 8'8% de percentatge de població adulta que s'està formant, davant el 15% que demana la U.E pel 2020.
Penso que la formació és bàsica en tots els camps laborals al llarg de tota la vida, però penso que en el camp educatiu és bàsic.

Ara que està sortint als diaris que es vol fer un nou pla de formació per a mestres novells, endurir les proves d'accés i millorar la seva formació, caldria també plantejar-se com promoure la renovació, la formació als mestres en actiu, uns mestres que han de ser porta d'entrada als docents nous i han d'acompanyar en aquest procés de formació.

  • Cal formar-se com a mestre per estar a l'alçada de les exigències que demanen els nostres alumnes.
  • Cal formar-se per no oblidar que significa ser alumne. 
  • Cal formar-se per sentir-se viu.
  • Cal formar-se per coherència a una professió.
  • Cal formar-se per que ho devem als nostres actuals alumnes i futurs...
Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario