Un cant a la vida que no té

BY joan No comments

Una història real on les úniques paraules que es poden dir són buides de sentit i només el silenci pot ser vàlid.

Només un únic propósit: Valorar el que és té i no queixar-se de res ni de ningú.



 

Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario