trobar els talents de cada alumne

BY joan IN , No comments


Un dels reptes que com a mestre i sobretot com a tutor m'imposo darrerament (ho hauria d'haver fet abans) és procurar treure de cada nen i nena el seu talent, allò que fa bé, que no necessàriament (moltes vegades pasa) té a veure amb el currículum escolar.

I aquest no té ha veure, ens hauria de fer reflexionar sobre si el que ensenyem a l'escola té ple sentit significatiu pels alumnes, si certament provoca en ells unes ganes d'aprendre, o si realment aprenen allò que realment necessiten.

Això de descobrir el talent de cada alumne, no és tasca fàcil, davant de la pregunta: Què faig jo bé? molts de nosaltres tindríem certes dificultats per respondre, imagineu-vos un nen o nena de 10 -11 anys. Aquest tipus de preguntes les trobo molt interessants, perquè ens ajuden a descobrir que darrera certes màscares superficials, trobem nens molt insegurs, nens amb poca autoestima, però també tot el contrari nens o nenes que creuen que tot ho fan bé.
Però us recomano que els hi feu la pregunta, descobrireu respostes força interessants i enormes dificultats per trobar una resposta.

Enguany, m'ha costat molt trobar respostes davant la inseguretat de molts dels meus alumnes, no sabien que respondre davant la qüestió: Què ser fer bé jo?, els costa descobrir que tots tenim talents i que si els compartim ens sentim mes bé i augmentem la nostra autoestima.

Penso que és imprescindible que tots els alumnes tinguin clar que tenen potencial, un potencial i uns talents diferents els uns dels altres, però que a la fi, tots són iguals d'importants, el que toca bé un instrument, com el que sap dibuixar, o sap resoldre operacions matemàtiques, o sap cantar, cal trencar els estereotips de talents millors i talents pitjors, qualitats més importants o que de menys valor.
Tots tenim un tresor ocult i cal que om a mestres fem el possible perquè cada nen el descobreixi i sàpiga compartir-lo amb els demés.

PD: Els que tenim el privilegi de haver de veure els capítols de dibuixos animats una vegada i un altre cada dia, al final passa que ens els sabem de memòria, per això vull compartir aquest capítol de la Pepa Pig on de manera molt senzilla i gràfica exposa el que he intentat redactar.
Reacciones:

0 comentarios:

Publicar un comentario